Ballagás 2016

2016. május 04., 07:15

Lezajlott tanévünk legszebb ünnepe. Intézményünk folyosói, termei ezen a péntek délután nem a megszokott arcukat mutatták. Délelőtt szorgos kezek ügyeskedtek a ballagó osztályok termeiben, iskolánk épületének folyosóin, s az ünnepség helyszínéül szolgáló sportcsarnokban. Virágözön lepte el az iskolát, a táblákra szebbnél-szebb idézetek, rajzok kerültek. A végzősöktől búcsúzó diákok igyekeztek az elköszönők ünnepét felejthetetlenné tenni.

Az ünnepeltek és ünneplők nagyszámú közössége felemelő látványt nyújtott. Ebben a tanévben 9 ballagó osztály diákjait, s osztályfőnökeiket köszöntöttük tapssal:

11. d    Épület- és szerkezetlakatos, pék tanulók                 osztályfőnök: Himcsuk István

11.e     Eladó, hegesztő tanulók                                           osztályfőnök: Koncz Istvánné

11.f     Szakács, cukrász, pincér tanulók                              osztályfőnök: Andrásiné Temesi Hilda

12.A    Elektronika-elektrotechnika és vendég-

            látás-idegenforgalom szakmacsoport tanulói:          osztályfőnök: Tóth Kornélia

 

12.B    Kereskedelem-marketing szakmacsoport tanulói:   osztályfőnök: Papfalusi Angéla

12.d     Szerkezetlakatos tanulók                                          osztályfőnök: Filéné Huszti Zsuzsanna

12.e     Élelmiszer- és vegyi áru eladó, férfiszabó tanulók:   osztályfőnök: File Katalin

12.f     Szakács, cukrász tanulók                                           osztályfőnök: Dérné Cseresnyés Anikó

12.g     Pincér tanulók                                                           osztályfőnök: Lokita Beatrix

 

A Himnusz eléneklése után meghallgattuk Dér István: Teremtő erő című versét Fekete Gergely 12.B osztályos tanuló előadásában.

Majd Májer Ibolya igazgatónő ünnepi beszéde következett. Igazgatónő a mai napot a diákok, szüleik és tanáraik közös akaratának, összefogásának sikereként értékelte. Meggyőződése, hogy igazán az boldogul az életben, aki boldog tud lenni élte során, s a boldogság pedig az örömből fakad. „Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz, s mert élsz gazdag lehetsz.” – idézte Wass Albert szavait. Sok jótanácsot kaptak még fiataljaink, de a legfontosabb, hogy a szeretet mindent elsöprő érzését tudatosítsák magukban. „Addig nem lesz békesség ezen a földön, amíg a szeretet uralma el nem érkezik. Addig nem lesz igazság, boldogság, megelégedés, amíg az emberi cselekvés legfőbb mozgatóereje nem a szeretet.” Végül Isten áldását kérte minden ballagó tanítványunkra.

Ezt követően Bakos Izabella 10.f osztályos tanuló és Kovács Laura 12.A osztályos tanuló előadásában hallgattunk meg két énekszámot.

A ballagó osztályok nevében Balogh Judit 11.B osztályos tanuló szólt a búcsúzó osztályokhoz. A ballagó osztályok nevében Papp Éva 12.A osztályos tanuló mondott búcsúbeszédet. A szép és megható gondolatok után a búcsúzó diákok szalagot kötöttek iskolánk zászlójára, s átadták az itt maradó tanulóknak. Majd jelképes útravalóval, a tarisznyával ajándékozták meg az iskola vezetőit.

Jutalomkönyvek átadására is sor került. Vásárosnamény Város Önkormányzatának Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottsága nevében Bíró Éva elnök asszony nyújtott át jutalomkönyveket azoknak a lónyays  diákoknak, akiknek tanulmányi és közösségi munkája kiemelkedő volt, valamint a szaktárgyi versenyeken kimagasló eredményt értek el.

Májer Ibolya igazgatónő Lónyay Emlékérmet adott át Nagy Anita 12.e  és Hadar Mónika 14.C osztályos tanulóknak.

Ezt követően került sor a ballagó diákoknak szánt csokrok átadására és az ünnepi fotók elkészítésére.

Végezetül elénekeltük a Szózatot, s a ballagó osztályok kivonultak a sportcsarnokból.

Felejthetetlenül szép ünnepség volt!