Tájékoztató a Lónyay-s diákok részére

2018. augusztus 16., 08:00

A 2018/2019-es tanév tankönyveit az alábbi beosztás szerint lehet felvenni:

  • 2018.08.29. (szerda) és 2018.08.30. (csütörtök):   10.A; 11.A; 12.A; 12.B
  • 2018.09.04. (kedd) 2018.09. 05. (szerda):         10.c; 10.d; 10.e; 10.f; 10.g;         

                                                                               10.h; 10.i, 11.c; 11.e; 11.f; 11.g

A támogatott (ingyenes tankönyvre jogosult) tanulók az alábbiak szerint igazolhatják jogosultságukat:

A tanuló:

Szükséges irat(ok)

a)     tartósan beteg

Szakorvosi igazolás (MÁK űrlapon) vagy magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás

b)   sajátos nevelési igényűek (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista vagy halmozottan fogyatékos)

Szakszolgálati szakértői vélemény

c)    három- vagy többgyermekes családban él

Családi pótlék összegéről szóló igazolás (bérjegyzék, pénzintézeti számlakivonat vagy postai igazolószelvény)

d)   nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult

Családi pótlék összegéről szóló igazolás (MÁK)

e)   rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

Polgármesteri Hivatal határozata

f)    nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülnek

Gyámhatósági határozat

 

A nem támogatott (fizetős) tanulók a befizetett csekket az iskolában, tankönyv felvétel helyén bemutatva vehetik át a tankönyveket.

A 9. évfolyamos tanulók 2018.09.03-án kapnak tájékoztatást osztályfőnökeiktől a tankönyvfelvétel rendjéről.

További információ 2018.08.20-ig minden szerdán 8.00 és 12.00 között a 06/45-570-062 telefonszámon kapható.