Évzáró ünnepség

2016. június 24., 13:00

2016. VI. 24-én iskolánk aulájában került sor az ünnepélyes tanévzáróra. A Himnusz eléneklése után meghallgattuk Pálinkás Gábor 10.A osztályos tanuló szavalatát. Ezt követte Májer Ibolya igazgatónő ünnepi beszéde. Majd jutalomkönyveket kaptak azok a diákok, akik a 2015/2016-os tanévben kiemelkedően végezték tanulmányi munkájukat, illetve példás közösségi munkájukkal kiérdemelték az osztály és az iskolaközösség elismerését. Az iskola vezetősége könyvjutalomban részesítette a legjobb versenyeredményeket elért diákok felkészítő tanárait, oktatóit. Zárásként elénekeltük a Szózatot, majd István András 10.A osztályos műsorközlő tanulónk szép nyarat kívánt valamennyiünknek.