FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2019. október 11., 08:00

 

Pályaválasztási tájékoztató - 2020/21 tanév


1. Technikumi képzések (5 év):

- A szakgimnázium helyett a technikum elnevezés kerül bevezetésre.

- Az első két év ágazati ismereteket adó képzése után a második ciklusban duális képzés folyik.

- A képzés időszakában a tanulószerződés átalakul munkaszerződéssé, amely a képzés alatt jövedelemhez juttatja a tanulót.

- A négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségit a diákok, a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy. Így 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kap (érettségi bizonyítvány és a technikusi végzettségét igazoló oklevél).

- A jó eredménnyel végzettek a szakmai vizsgájuk eredményének figyelembevételével továbbtanulhatnak a felsőoktatásban azonos ágazaton belül.

- A szakmai képzés lehetőséget biztosít a csak érettségizett, gimnáziumot végzettek, valamint az egyetemi tanulmányaikat feladó fiatalok részére. Erre szolgál a technikum 2 éves képzése.

Választható technikumi képzések /Telephely kód: 002/:

Belső kód

Ágazat

OKJ szerinti szakképesítés megnevezése

0012

Kereskedelem

Kereskedő és webáruházi technikus

0013

Vendéglátóipar

Vendégtéri szaktechnikus

0014

Informatika

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

0015

Rendészet és közszolgálat

Közszolgálati technikus

 

 

II. Szakképző iskolai képzések (3+2év):

- A szakképző iskola 3 éves.

- Az első év ágazati ismereteket adó képzés, az azt követő két évben duális képzés folyik, elsősorban munkaszerződés keretén belül.

- Az ágazati alapképzés ágazati alapvizsgával zárul.

- Az ágazati alapvizsga alkalmas egyszerű munkakörök betöltésére.

- A szakképzés után lehetőség van érettségi vagy a technikusi képzettség megszerzésére.

 

Választható szakképző iskolai képzések /Telephely kód: 006/:

Belső kód

Szakképesítés OKJ száma

Szakképesítés OKJ megnevezése

0020

34 542 08

Divatszabó (férfiszabó szakirány)

0021

34 582 03

Épület- és szerkezetlakatos

0022

34 341 02

Kereskedelmi értékesítő (eladó)

0023

34 811 04

Szakács

0024

34 811 01

Cukrász

0025

34 811 08

Pincér-vendégtéri szakember

0026

34 521 06

Hegesztő

0027

34 541 05

Pék

 

Ösztöndíj:
A tanuló tanulmányi eredménye függvényében ösztöndíjban részesülhet.

 

 

 

A TECHNIKUMI ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLAI OSZTÁLYAINKBA A FELVÉTEL TANULMÁNYI EREDMÉNYEK ALAPJÁN TÖRTÉNIK!

 

A felvételi rangsor kialakításánál az általános iskolai eredményeket vesszük figyelembe (a 7. év végi és a 8. félévi osztályzatokat: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, történelem, biológia, fizika, kémia, földrajz, informatika). Egészségügyi alkalmassági valamint pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges!

 

 

Arany János Kollégiumi Szakközépiskolai Program /www.ajkszp.hu/

A szakképző iskolai osztályainkba jelentkező tanulók pályázhatnak a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programjában való részvételre.

transparentA programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki

-tanulói jogviszonyban áll, a szakképző iskola kilencedik évfolyamára jelentkezik, és egyúttal kollégiumi ellátást igényel és

-halmozottan hátrányos helyzetű.

A program célja:

-a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményes tanulásának biztosítása a szakközépiskolában,

-a tanulók számára szakképzői iskolai tanulmányaikhoz - a kollégium keretei között - befogadó pedagógiai környezetet biztosítása,

-a szociális hátrányok kompenzálása, valamint a lemorzsolódás csökkenése.

       
 
 

 

 


További információk:

-Kollégium biztosított valamennyi igénylő számára.

-A képzést segíti:

-Út az érettségihez, út a szakmához – ÚTRAVALÓ (7000 – 13 000 Ft/hó)

-Érettségire és szakmai vizsgákra felkészítő tanórán kívüli foglalkozások, tehetséggondozás.

 

A képzések részletes leírásai az alábbi linkeken elérhetőek:

 

·Kereskedő és webáruházi technikus

·Vendégtéri szaktechnikus

·Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

·Közszolgálati technikus

 

·Divatszabó (férfiszabó szakirány)

·Épület- és szerkezetlakatos

·Kereskedelmi értékesítő (eladó)

·Szakács

·Cukrász

·Pincér-vendégtéri szakember

·Hegesztő

·Pék

 

 

Pályaválasztási nyílt nap: 2019. november 14. 08:00

 


Fontos határidők:

 

2020. 02. 19.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak és a Hivatalnak.

2020. 03. 16.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2020. 03. 19-20.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2020. 04. 23.

A Hivatal kialakítja a végeredményt és elküldi azt a középfokú iskoláknak.

2020. 04. 30.

A középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2020. 06. 22-24.

Beiratkozás a középfokú iskolákba.