Üdvözöljük iskolánk weboldalán ! Iskolánk OM azonosítója : 201728

2017

ERASMUS +

A vásárosnaményi Lónyay Menyhért Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola több alkalommal valósított már meg sikeres projekteket az Európai Unió programjainak köszönhetően (Comenius, Leonardo, Erasmus+). A fogadóintézményünk a finnországi Kajanni városában található szakképző iskola, amellyel már több munkaprogramot megvalósítottunk. A 2017-es évben nyolc fő tanuló – egy kísérő pedagógussal – kapott lehetőséget, hogy háromhetes gyakorlatunkat az finn intézményben illetve a velük partnerségben álló éttermekben töltsék. A kiutazók a vendéglátóipar szakmacsoportban tanulók közül kerületek ki (4 fő szakács, 1 fő cukrász és 3 fő vendéglátásszervező), akik mindannyian végzős évfolyamosak voltak. Intézményünk beiskolázási körzete országunk gazdaságilag és társadalmilag elmaradottabb régiójában található, ahol a minőségi vendéglátást képviselő és a tanulófoglalkoztatással foglalkozó gazdálkodó szervezetek száma alacsony. A tanulóink a külföldi szakmai gyakorlati tevékenységek kapcsán szakmai tudással gazdagodnak, nyelvismeretük fejlődik. Az ismeretek megszerzése mellett felelősségteljes, önálló munkavégzés, elhivatottság, motiválhatóság terén is fejlődést mutattak. A gyakorlat során neveltjeink modern konyhai gépeket, berendezéseket üzemeltetettek. Korszerű ételkészítés technológiákat alkalmaztak, új alapanyagokat ismertek meg, speciális konyhatechnológiai eljárásokat sajátítottak el, recepteket jegyzetek fel. A munkaprogramban rögzített tematika mentén végighaladva számos ételcsoport választékának elemeit elkészítették. A program teljes időtartama alatt betartották a  szigorú egészségügyi és higiéniai előírásokat. Fontos küldetésünknek tartjuk, hogy vendéglátós tanulóinknak magas színvonalú, innovatív, versenyképes tudást tudjunk átadni. A finn partnerrel való együttműködés fontos feladat ezen célunk eléréséhez. A programba igyekszünk bevonni olyan hátrányos helyzetű diákokat, akiknek ezt a perspektívát kínálva, lehetőségük lesz szakmailag fejlődni és későbbi munkavállalási esélyük növekszik. A projektben való részvétellel – a szerzett ismeretek és tapasztalatok mellett – elismerést vívunk ki külső partnereink között. Beiskolázási esélyünk, vonzerőnk növekszik.

A kiutazó tanulók névsora

  • Kardos Boglárka
  • Papp Éva
  • Szaniszló Lívia Mónika
  • Haga Péter
  • Kárpáti Zsolt
  • Mester Klaudia
  • Nyíregyházi Benjámin
  • Bihari Mariann

a kísérőtanár: Papfalusi István

A kiutazó tanulók körének gondos kiválasztása és felkészítése, a külföldi partner szakszerű és lelkiismeretes hozzáállása és a munkaprogramban megfogalmazott tevékenységek betartása mind olyan elem, mely elősegítette a projekt megvalósulását.

Az elmúlt évtizedben a finn partnerrel lebonyolított közös projektek esetén mindig egyszerű – a szakképzésben részvevő tanulók igényeihez igazított – feladatok teljesítését vállaltuk. A szerzett tapasztalatokat folyamatosan építettük be a későbbi munkaprogramokba. Sohasem tűztünk ki nagyléptékű célokat, minden projekt során egyszerű, teljesíthető eredményeket vártunk el, mely végrehajtható a résztvevők és a partnerek részéről. A kiutazó diákok minden esetben többlettudással gazdagodtak már a felkészítés alatt és természetesen a kinntartózkodás során.

A résztvevő tanulók a külföldi gyakorlati tevékenységek során az alábbi tanulási eredményeket voltak képesek elsajátítani

1. Munkavégzésük során alkalmazták a higiéniai, baleset-, munka- és tűzvédelmi előírásokat. A rendre és tisztaságra való törekvésük – akár munkaközben, akár a munka végén – folyamatosan megfigyelhető szempont volt.

2. A megfelelő konyhatechnológiai folyamathoz kiválasztották a megfelelő konyhai gépet, berendezést valamint eszközt, felszerelést, azok szakszerű használatát elsajátították. A gépek működési elvét, hibalehetőségeit megértették szakszerű tisztításukat elvégezték a műszakok végén.

3. Az idegen nyelvű tájékoztatásokat, utasításokat megértették. Törekedtek a kommunikációra, kezdeményezőek voltak.

4. A napi tematika és feladatok ismeretében képesek voltak a szükséges alapanyagokat előkészíteni, megválasztani a tárgyi feltételrendszert és azokat alkalmazni, üzemeltetni.

5. A munkaprogramban meghatározott ételcsoportok tartozó ételeket beazonosították és képesek voltak hozzárendelni a megfelelő konyhatechnológiát. Megismerték az elkészítésükhöz szükséges alap-, kiegészítő és befejező műveleteket.

6. A fentebb részletezett fő tevékenységek során más – a szakma sikeres elsajátításához szükséges – kompetenciák is fejlődtek. A gyakorlatok során leginkább párokban dolgoztak, de az önálló, felelősségtudatos konyhai munkavégzés is szerepet kapott egyes részfeladatok kapcsán. Állóképességük a folyamatos fizikai terhelés miatt fejlődött, kézügyességük leginkább az előkészületi és befejező (díszítés) feladatok kapcsán javult.

7. Új ismeretekkel (alapanyagokkal, receptekkel) gazdagodtak, melyeket elkészítettek. Mindezekhez mennyiségi érzékre, logikus gondolkodásra és gyakorlatias feladatértelmezésre volt szükség.

A projekt során a pályázatban megfogalmazott kompetenciák fejlődését terveztük, melyet sikerült is megvalósítani. A fentebb részletezett eredmények mellett mindenképpen említést érdemel, hogy a szakma iránti elhivatottsága, elkötelezettségük erősödik leginkább. Motiváltabbak lettek, és önértékelésük nőtt, azáltal, hogy bekerültek és sikeresen teljesítették a programot. Nagyszerű jövőképet, perspektívát kaptak választott szakmájuk tekintetében.

GALÉRIA