Üdvözöljük iskolánk weboldalán ! Iskolánk OM azonosítója : 201728

Intézmény

Az iskola neve és címe:
Lónyay Menyhért Baptista Technikum és Szakképző Iskola
Vásárosnamény, Kossuth Lajos út 9.C.

 

Fenntartó neve és címe:
Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy
1111 Budapest, Budafoki út 34/b.


Alapítás éve: 1909.
Igazgató: Májer Ibolya
Tantestület létszáma: 47 fő
Osztályok száma: 19
Tanulók száma: 422 fő
Telefon: (45) 570-062
Telefax: (45) 472-400
E-mail: lonyay@lonyay.hu

 

Az iskola múltja:

Elnevezései: az alapítási évtől Vásárosnaményi Községi Iparostanonc Iskola; 1956-tól MüM 141. sz. Helyi-ipari Fiókiskola; 1967-től 141. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet Kihelyezett Tagozata; 1978-tól 142. sz. Móricz Zsigmond Ipari Szakmunkásképző Intézet Kihelyezett Tagozata.

Az iskola első igazgatója Kántor József volt 1925-ig. Az első tanulók a helység és a beregi falvak kisiparosainak tanoncaiként; cipész, kovács, szabó, asztalos, ács és kőműves szakmák iskolai tananyagát tanulták. Önálló iskolaépület hiányában az oktatást a református egyház elemi iskolájában, majd az államosítások után hol az általános iskolában, hol a gimnázium épületében, hol a helyi Művelődési Otthonban végezték.

Az 1950-es évektől építőipari, majd fémipari, 1983-tól üvegfúvó és csiszoló, 1984-től férfiruha-készítő szakmára is oktattak.

A képzési feladatokat 8 főállású pedagógus látta el 6 váltóhetes osztályban.

A tagozat-vezető Huszti Sándor volt.

Az oktató-nevelő munka a Jókai út 2. sz. alatti iskolaépületben folyt.

 

Az Iskola jelene:

Az iskola jelenkori története az 1988/89. tanévvel indult. Már önálló intézményként egy vadonatúj 13 tantermes épületbe költözött az intézmény. Az öröklött 3 képzési profil mellé két új: kereskedelmi és vendéglátóipari is társult.

Az 1992/93-as tanévtől irányítástechnikai műszerész szakma oktatásával az intézményben kezdetét vette a szakközépiskolai oktatási is.

Az 1993/94-es tanévtől az ún. világbanki modell követő iskolájaként kereskedelem-marketing szakközépiskolai képzés kezdődött.

1994-től, mint világbanki iskola vendéglátás-idegenforgalmi képzési célú szakközépiskolai oktatás is kezdetét vette az intézményben.

2012. szeptember 1-től az iskola egyházi fenntartásban működik. Jelenleg szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzést folytat az intézmény. Szakgimnáziumi képzés keretében kereskedelem, vendéglátóipar, informatika és rendészet és közszolgálat ágazatokban képez tanulókat. A szakközépiskolai osztályainkba férfiszabó, épület- és szerkezetlakatos, eladó, szakács, cukrász, pincér, hegesztő és pék szakmai képzés folyik.

A szakközépiskolai osztályainkba jelentkező tanulók pályázhatnak a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programjában való részvételre.